Om oss

 Spela med oss

 Evenemang

 Bilder

 Skivor

 Länkar

 Kontakt

Första sidan

År 1968 startade Malmöpolisens Blåssextett, vars första framträdande var vid årsmötet för Malmö
Polisbefälsförening på café Residens.

Sättningen var då esspistong, trumpet, horn, två tenorbasuner, tuba och trummor.
- En blåssextett är ofta förstärkt med trummor.
Genom åren har musikerna skiftat ett flertal gånger, liksom att esspistongen ersatts av ytterligare en trumpet.

När polisorganisationen ändrades och Polismyndigheten i Skåne bildades döptes även sextetten om till Polisens Blåssextett Skåne. År 2015 så gick alla polismyndigheter samman till en stor myndighet varpå sextetten fick byta namn ytterligare en gång och heter idag Polisens Blåssextett Region Syd.

Repetoaren är i stort densamma som från starten, men självklart sker en fortlöpande förnyelse av notarkivet. Den huvudsakliga och grundläggande musiken för vår blåssextett är den så välkända brunnsmusiken med vals, polka, menuett, mazurka, polonaise, tango, quickstep, marsch, potpourier av olika slag m m ända från sekelskiftet och tidigare. Mycket av denna musik är handskriven och förvaras i vårt notarkiv som värdefulla inbundna verk. Därtill kommer arrangemang med modernare musik, kyrkomusik och julmusik som också ingår i vår repetoar.

Polisens Blåssextett Region Syd spelar lämplig musik och underhållningsmusik vid invigningar, andra högtidligheter och övriga festligheter. Givetvis gemomföres många s k tjänstespelningar, men sextett- musiken spelar vi även vid arrangemang av mera privat karaktär.

                                                            Mer bilder på sextetten                                                                                                                          

     
      Sextetten Anno 1970 med
      Kenneth Gunnarsson, Gunnar Rosendahl, Kalle Lindström,    Willy Schiller,        Lars Forster och Allan Nilsson

© 2022 Polisensmusikkår Region Syd