Spela med oss

 Evenemang

 Bilder

 Skivor

 Sextetten

 Länkar

 Kontakt

Första sidan

                                                                                                                          

 Ur en gammal handskriven bok, funnen i polishusets källare, går det att läsa följande protokoll från MALMÖ POLISMÄNS MUSIKKÅRS verksamhet:

   ”På initiativ af poliskonstapeln A Berg och på af honom utfärdad kallelse sammanträdde några för musik intresserade polismän å 1 distriktets samlingsrum 
den 4 april 1906 kl. 6 eftm.
     I ett kortare anförande af herr Berg betonades nyttan och nöjet af att poliskåren i likhet med en del andra kårer inom sig ägde en egen musikkår. Och enades de närvarande om att             instrument af bästa kvalité med svenska grepp skulle på afbetalning inköpas hos en af stadens musikhandlare och beslöt föreningen 
inköpa: 1 st bastuba, 2 st tenorbasuner, 1 st   alt-     horn, 1 st trumpet och 2 st kornetter.”

     Det är nu mer än 100 år sedan ovanstående text skrevs och musiken lever fortfarande kvar inom polisen. År 2006 firade Malmö Polismäns musikkår 100-årsjubileum och 2015 firade         Malmöpolisens Musikkår 50 årsjubileum.

     En del har naturligtvis hänt under dessa år:
     • 1913 bildades HELSINGBORGS POLISORKESTER.
     • 1935 tillkom en stråkensemble i Malmö – MALMÖPOLISENS MUSIKSÄLLSKAP.
     • 1965 bildades MALMÖPOLISENS MUSIKKÅR 

.

Dirigenterna sedan 1965

.

1965 fick musikkåren sin första dirigent Roger Lindberg från Malmö Symfoni Orkester. Göte Nilegård satt som vakthavande hos polisen då en ung man steg in och ville anmäla sin cykel   stulen. När han sa sitt namn reagerade Nilegård och undrade om han är den Roger Lindberg som var känd i stadens musikkretsar och när Roger svarade att det var han fick han frågan om   han kunde ta jobbet som musikkårens dirigent och han blev som sagt den första dirigenten i Polisens Musikkår Skåne 1965.
 Den andra blev Gunnar Jansson, följd av Kjell Olsson även han från Malmö Symfoni Orkester. Uno Zetterberg dirigerade musikkåren under en kort tid innan Per Falck, från Malmö   Symfoni Orkester, blev musikkårens femte dirigent. I april 2006 blev Kjell Olsson åter dirigent för musikkåren. 2018 övertog Arne Nordström dirigentskapet.

 I samband med att polisen i Skåne blev en myndighet och rekryteringen till musikkåren minskade slogs Helsingborgs Polisorkester och Malmöpolisens Musikkår samman till Polisens   Musikkår Skåne. Det finns ytterligare polismusikkårer i Sverige en i Stockholm och en i Göteborg. Och sedan ett år tillbaka har vi bytat namn igen till Polisens Musikkår Region Syd.

 År 1997 blir polisen i Skåne en myndighet och då slås Helsingborgs Polisorkester och Malmöpolisens Musikkår samman och bildar POLISENS MUSIKKÅR SKÅNE. 2015 så om-   organiserar polismyndigheten för att bli en enda myndighet i hela landet med olika regioner vilket gjorde att även musikkåren fick byta namn till POLISENS   MUSIKKÅR REGION   SYD. Detta samma år som kåren firar sitt 50 års jubileum.

 Polisens Musikkår Region Syd består idag av cirka 40 medlemmar som även kommer från andra arbetsplatser än polismyndigheten. 

 Utöver musikkåren finns Polisens blåssextett Region Syd som oftast spelar s.k. brunnsmusik. (finns på särskild plats på hemsidan)

 Musikkåren framträder ofta i polisiära sammanhang, men anlitas allt oftare vid allmänna evenemang i Regionen. Utlandsresor som till Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz m.fl. länder   har skett genom åren och inte minst till Historiska musikfestivalen på Malta 2004, där vi spelade på olika platser under en hel vecka.  Vartannat år genomför vi en konsert i Malmö Live, Malmö konserthus eller Palladium med kända solister och för fulla hus. Våra kyrkokonserter intresserar också många åhörare och   oftast är även kyrkorna fullsatta.
 Vid exempelvis våra traditionsenliga julkonserter medverkar även Skånepolisens sångkör.

 Vår repertoar omfattar såväl ceremonimusik som konsert- och underhållningsmusik.

.

.

© 2022 Polisensmusikkår Region Syd